Γραμμή παραγωγής Λαμαρίνας:
Αυλακωτή

Εφαρμόζεται ως  λύση σε: 

• Επικάλυψη οροφής κτηρίων, πλαγιοκάλυψη όψεων κτηρίων
• Στέγες και εξωτερικές επιφάνειες λυόμενων κατασκευών
• Στέγαστρα αποθήκευσης εμπορευμάτων, στέγαστρα σκίασης, parking
• Οριοθέτηση χώρων ανακαίνισης καταστημάτων και ανέγερσης οικοδομών