Γραμμή Μεταλλοβολής - Βαφής

Με τη σύγχρονη γραμμή μεταλλοβολής – βαφής, πετυχαίνουμε την πλήρη αποξείδωση προϊόντων χάλυβα θερμής έλασης (δοκών, ελασμάτων, κ.α.). Για το σκοπό αυτό το προς επεξεργασία προϊόν, εισέρχεται σε θάλαμο μεταλλοβολής, με ωφέλιμη διάσταση επεξεργασίας 2,000 x 50 mm, όπου “βομβαδίζεται” από μεταλλικά σφαιρίδια, και στη συνέχεια, καθαρή πλέον η επιφάνεια του μεταλλικού στοιχείου, προωθείται αυτόματα στην καμπίνα βαφής όπου επικαλύπτεται με προστατευτικό αντισκωριακού αστάρι (primer).