Γραμμή Παραγωγής Τεγίδας - Μικίδας

Πλήρως αυτοποιημένη, γραμμή διαμόρφωσης λαμαρίνας σε τεγίδα – μικίδα σχήματος “C” και διάτρησης της. Χρησιμοποιείται πρώτη ύλη τύπου S-320 πάχους από 1,50 έως και 3,00 mm με δυνατότητα παραγωγής σε διαστάσεις από 75x45x15mm έως και 300x100x30mm πάχη.