Γραμμή Παραγωγής Γυψοσανίδας

Για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονα δομικά προϊόντα, η εταιρεία μας επένδυσε σε σύγχρονες, πλήρως αυτοματοποιημένες μηχανές χύτευσης – κοπής προφίλ και κουφωμάτων γαλβανισμένων γυψοσανίδων.

Τα προϊόντα μας για γυψοσανίδες διαθέτουν όλες τις πιστοποιήσεις από σύγχρονους φορείς αξιολόγησης και πιστοποιητικό συμμόρφωσης

ISO 9001: 2008.