Ευθύγραμμες Ράβδοι

ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Ευθύγραμμες ράβδοι από Φ8 έως Φ40mm,
με σήμανση SD για διαμέτρους μέχρι και Φ28mm
Κουλούρες Φ8, Φ10, Φ12, Φ14 και Φ16mm με σήμανση SD

 

Ο Χάλυβας SD κατηγορίας C  φέρει δύο κατά μήκος νευρώσεις και επί πλέον εγκάρσιες νευρώσεις εναλλασσόμενης φοράς στις δύο πλευρές. Στη μία πλευρά υπάρχει η χαρακτηριστική σήμανση του εργοστασίου παραγωγής. Επίσης, ο Χάλυβας SD κατηγορίας C φέρει την ανάγλυφη ένδειξη «SD», για την ευχερέστερη αναγνώρισή του, σε όλα τα στάδια της διακίνησης, αποθήκευσης και χρήσης του.

Κυρτές Ράβδοι

Ηλεκτροσυγκολλητοί Μανδύες

Δομικά & Κοινά Πλέγματα

Εγκάρσιος Οπλισμός - Συνδετήρες/Τσέρκια

Κουλούρες χάλυβα