Κουλούρες χάλυβα

Κουλούρες Φ8, Φ10, Φ12, Φ14 και Φ16mm με σήμανση SD

Ευθύγραμμες Ράβδοι

ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Ευθύγραμμες ράβδοι από Φ8 έως Φ40mm,
με σήμανση SD για διαμέτρους μέχρι και Φ28mm

Ο Χάλυβας SD κατηγορίας C  φέρει δύο κατά μήκος νευρώσεις και επί πλέον εγκάρσιες νευρώσεις εναλλασσόμενης φοράς στις δύο πλευρές. Στη μία πλευρά υπάρχει η χαρακτηριστική σήμανση του εργοστασίου παραγωγής. Επίσης, ο Χάλυβας SD κατηγορίας C φέρει την ανάγλυφη ένδειξη «SD», για την ευχερέστερη αναγνώρισή του, σε όλα τα στάδια της διακίνησης, αποθήκευσης και χρήσης του.

Ηλεκτροσυγκολλητοί Μανδύες

Εφαρμογές:
Οι μανδύες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εγκάρσιου οπλισμού δομικών στοιχείων όπως υποστηλώματα, δοκοί και τοιχώματα

Ποιότητα χάλυβα – Διατομές – Αποστάσεις: Οι μανδύες παράγονται από ευθύγραμμες ράβδους χάλυβα ποιότητας B500C , διατομών Φ8 mm, Φ10 mm και Φ12 mm. Οι ράβδοι συγκρατούνται-συγκολλούνται σε αποστάσεις των 100 mm ή των 125 mm με εγκάρσια σύρματα διαμέτρου 6.00 mm από χονδρόσυρμα

Δομικά & Κοινά Πλέγματα

Τα δομικά πλέγματα συνίστανται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από υποβιβασμό – εν ψυχρώ – χονδροσύρματος τύπου SAE 1010. Η διάμετρος των συρμάτων είναι από Φ4 έως Φ10 και οι βρόχοι που σχηματίζονται έχουν ορθογωνική ή τετραγωνική διατομή.

Κυρτές Ράβδοι