Γραμμή Παραγωγής Εγκάρσιου Οπλισμού
Γραμμή Ευθυγράμμισης & Κοπής
Γραμμή κοπής ευθείας βέργας - Ψαλίδι
Γραμμή συγκόλλησης & παραγωγής μανδύων
Γραμμή παραγωγής ράβδων κυρτών σχημάτων