Κοπή Δοκών

Πριόνι κοπής επιμήκους χάλυβα, διατομής έως 660 mm σε επιθυμητά μήκη και με διαφορετική γωνία κοπής.