Προφίλ Γυψοσανίδας

Για την κάλυψη της όλο και μεγαλύτερης ζήτησης σε προϊόντα σύγχρονης δόμησης η εταιρεία μας επένδυσε σε αγορά σύγχρονων, πλήρως αυτοματοποιημένων μηχανημάτων διαμόρφωσης – κοπής γαλβανισμένων προφίλ γυψοσανίδας.

Τα προϊόντα μας διαθέτουν όλες τις πιστοποιήσεις από σύγχρονους φορείς αξιολόγησης καθώς και πιστοποιητικό συμμόρφωσης ISO 9001:2008.