Σίδηρος Εμπορίου

Τα προϊόντα χάλυβα που η εταιρεία μας εμπορεύεται και διαθέτει, προέρχονται από αναγνωρισμένους Ελληνικούς και Διεθνείς Οίκους και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών standards.

Γωνίες Ισοσκελείς

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN1028 ASTM A6 EN 56 BS 4848

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

15x15x3mm – 180x180x20mm

Λάμες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN1028 ASTM A6 EN 56 BS 4848

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

15x3mm – 250x50mm

Τετράγωνα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN1028 ASTM A6 EN 56 BS 4848

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6x6mm – 80x80mm

Στρογγυλά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 1013 ASTM A615 EN 60 BS 4360

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6mm – 100mm

Ταφ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 1013 ASTM A615 EN 60 BS 4360

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

20x3mm – 100x11mm

Πι εμπορίου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 1026

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

30x15mm – 400x110mm

Γωνιές Ανισοσκελείς

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN1028 ASTM A6 EN 56 BS 4848

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

40x20x3mm – 150x100x12mm