Σχιστικό Λαμαρίνας

Σχιστικό μηχάνημα λαμαρίνας, από coils σε ταινίες (strips), για πάχη από 0,30 έως και 3,00 mm, με δυνατότητα επεξεργασίας πλάτους έως 1600 mm.