Γραμμή Διαμόρφωσης Λαμαρίνας:
Τραπεζοειδής

Εφαρμογές:

• Επικάλυψη οροφής κτηρίων
• Στέγες και εξωτερικές επιφάνειες λυόμενων κατασκευών
• Στέγαστρα αποθήκευσης εμπορευμάτων, στέγαστρα σκίασης, parking