Πι εμπορίου

Πι εμπορίου

Περιγραφή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 1026

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

30x15mm – 400x110mm

Κατηγορία: