Στραντζαριστά – Κοιλοδοκοί

Στραντζαριστά – Κοιλοδοκοί

Περιγραφή…

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εξωτερική Διάμετρος: 10x10mm – 400x400mm
Πάχος Τοιχώματος: 0,7mm – 12mm
Μήκος: 4m – 12m

Κατηγορία: